Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

23:01
7623 1959 500
Vienna, Austria
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari
22:46
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
Sponsored post
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

October 28 2018

20:59
2767 d148 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorchila orchila

October 10 2018

23:25
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viacheatingonyou cheatingonyou
22:28
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaprzeblyski przeblyski

September 17 2018

20:54
2132 7e26 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarzzkropka rzzkropka
20:41
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 16 2018

22:34
Reposted fromtojika4 tojika4 viasstefania sstefania
22:04
21:56
Rozpaczliwie pragnę się z tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— znalezione
21:55
Podobał mi się jego zapach. Zapach, który sugerował, że wszystko może się zdarzyć.
Reposted fromsouvenirs souvenirs viasarkastyczna sarkastyczna
20:59
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viadobby dobby
20:58
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viadobby dobby
20:57
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viadobby dobby

March 19 2018

22:26
8261 5654 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
22:23
1234 c57e 500
Reposted fromhagis hagis viadobby dobby
22:21
8005 1c18 500
Reposted frommalice malice viadobby dobby
22:14

February 24 2018

14:32
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viadobby dobby

January 18 2018

23:13
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...