Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

19:37
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viadobby dobby
19:37
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viadobby dobby
19:36
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viadobby dobby
19:35
7728 5a6d
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
19:33
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
19:33
Reposted fromjasminum jasminum viadobby dobby
19:31
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viadobby dobby
19:30
3103 283f 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
19:24
19:15
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadobby dobby
19:07
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viadobby dobby
19:07
Reposted fromcomiczynka comiczynka viadobby dobby
19:07
Zapomnij o tych relacjach, które, owszem, były ekscytujące, ale na tej ekscytacji się kończyło. Na tym wydawaniu się, że mogłoby być tak super. Przecież tak naprawdę nigdy nie było i nie było na to szans. Ciągłe czekanie, aż wreszcie będzie tak, jak się wymarzyło. Oczekiwanie to dodatkowy element ekscytacji. Bo cały czas czegoś chcesz, ciągle jesteś niezaspokojona. I nagle okazuje się, że się tak nakręciłaś, że czeka was coś niesamowitego. Ale to niesamowite coś jakoś nie następuje... Bo może jednak to tylko w twojej głowie, ta wiara w to, że ta osoba da ci całe to wymyślone szczęście. Ale ta osoba wcale nie ma takiej samej wizji szczęścia, albo nie ma zamiaru tej wizji realizować. Nie ma czego żałować. Trzeba wstać i być zadowolonym, że to błędne koło wreszcie się zakończyło. A ta relacja to była jedynie ekscytacja czymś co nigdy by się nie mogło wydarzyć. Nic z tych prawdziwych rzeczy, nie jest warte uwagi. Tak naprawdę żałujesz jedynie własnych iluzji.
Reposted fromahora ahora viadobby dobby
19:06
Jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo nieszczęśliwa z tą całą moją miłością do Ciebie
Reposted frommesoute mesoute viadobby dobby
19:06
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
19:06
3310 2c2e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadobby dobby
19:05
8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadobby dobby
18:59
0052 8e4c 500
Reposted fromodnowa odnowa viadobby dobby
18:58
Kochanie, oboje wiemy
Że noce zostały stworzone głównie po to, by mówić rzeczy,
Których nie możesz wypowiedzieć następnego dnia
— Arctic Monkeys
Reposted frompozakontrola pozakontrola viadobby dobby
18:58
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska ("Schyłek wieku")
Reposted fromiluzjon iluzjon viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl