Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

21:56
Play fullscreen
oh,the devil's inside, you opened the door, you gave him a ride
21:48
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viagonnabebetter gonnabebetter
21:28
21:25
4989 dd86 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
21:25
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhmarigold ohhmarigold
21:22
Reposted fromFlau Flau viadhoop dhoop
21:22
Reposted fromFlau Flau viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
21:21
21:20
3432 79c4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
21:19
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viasilence89 silence89
15:20
15:18

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
15:16
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89
15:07

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viablubra blubra
15:05
8533 6c44 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
15:05
1132 8ad6
15:03
5141 a04a
Reposted frometernaljourney eternaljourney
15:03
5142 4668
Reposted frometernaljourney eternaljourney

May 21 2017

22:50
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viahardbitch hardbitch
22:44
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl