Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

22:50
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viahardbitch hardbitch
22:44
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
22:42
4905 aed1 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaInnominate Innominate
22:30
22:30
22:28
0340 f21c 500
22:27
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoirceur noirceur
22:27
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan vianoirceur noirceur
22:25
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viaToshi Toshi

May 15 2017

23:59
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
23:58
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viawonderwall wonderwall
23:53
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall

April 20 2017

12:40
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viawonderwall wonderwall
12:38
9661 d90e
Reposted fromhysterie hysterie viawonderwall wonderwall
12:38

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viawonderwall wonderwall
12:37
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viawonderwall wonderwall
12:36

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
12:35
4839 2a7f
Reposted fromhipotermiia hipotermiia viawonderwall wonderwall
12:32
1826 45cc
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawonderwall wonderwall
12:32
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl